Untitled-3.png

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริการทางการเงินที่ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

สินเชื่อพิโก (Pico Finance)

อัตราดอกเบี้ย

3% ต่อเดือน / 36% ต่อปี

ระยะเวลาให้กู้

1 ปี

สินเชื่ออื่นๆ (Coming Soon)

อัตราดอกเบี้ย

15% - 20% ต่อปี

ระยะเวลาให้กู้

1 ปี

สินเชื่ออื่นๆ (Coming Soon)

อัตราดอกเบี้ย

MMR + 7% ต่อปี

ระยะเวลาให้กู้

สูงสุด 5 ปี

สินเชื่อสปีดี้แคช แอพสำหรับกู้เงินด่วน ซึ่งเป็นเงินกู้ถูกกฎหมาย  ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ

รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง (พิโกไฟแนนซ์ - Pico Finannce)
เพื่อบริการเงินสดทันใจ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม. ความปลอดภัยสูง พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยชัดเจน อนุมัติวงเงินไว มีเงินพร้อมใช้ทันทีวงเงินอนุมัติสูงสุดที่ 50,000 บาท 

การขอสินเชื่อ (กู้หนี้ในระบบ) กับสปีดี้แคช จะทำให้ท่านได้รับความเป็นธรรม มีความชัดเจน เพราะมีกฎหมายคุ้มครอง อีกทั้งได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า และมีความปลอดภัย (ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน) กว่าการกู้เงินนอกระบบ

เงื่อนไขบริการ

คุณสมบัติ

ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
รายได้ขั้นต่ำ - 10,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ
(ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
             - 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตร
รัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน
และรูปถ่ายบนหน้าบัตร
พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. เอกสารยืนยันรายได้