top of page
boxxx-01_edited.png

บริการทางการเงินที่ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

(ผ่านแอพบน Google Playstore เท่านั้น)

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ 62 วัน
(ผ่านแอพบน Google Playstore เท่านั้น)

(งดให้บริการชั่วคราว)

แพคเกจ

วงเงินกู้

เงินกู้ที่ได้รับ

ดอกเบี้ย

ค่าบริการ

ยอดชําระคืน

ยอดชำระคืนครั้งที่ 1

ยอดชำระคืนครั้งที่ 2

S1

S2

S3

2,000

4,000

6,000

1,500

3,000

4,500

400

800

1,200

100

200

300

1,000

2,000

3,000

2,000

4,000

6,000

1,000

2,000

3,000

*อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 36% ต่อปี ภายใต้การกำกับ ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

เงื่อนไข

รายได้ > 10,000 บาท

2000 บาท

4000 บาท

6000 บาท

ผู้ใช้งานใหม่

กู้และคืนเงินตรงเวลา

> 3 ครั้ง

กู้และคืนเงินตรงเวลา

> 6 ครั้ง

*อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 36% ต่อปี ภายใต้การกำกับ ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

สินเชื่อสปีดี้แคช แอพสำหรับกู้เงินด่วน ซึ่งเป็นเงินกู้ถูกกฎหมาย  ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ

รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง (พิโกไฟแนนซ์ - Pico Finannce)
เพื่อบริการเงินสดทันใจ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม. ความปลอดภัยสูง พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยชัดเจน อนุมัติวงเงินไว มีเงินพร้อมใช้ทันทีวงเงินอนุมัติสูงสุดที่ 6,000 บาท 

การขอสินเชื่อ (กู้หนี้ในระบบ) กับสปีดี้แคช จะทำให้ท่านได้รับความเป็นธรรม มีความชัดเจน เพราะมีกฎหมายคุ้มครอง อีกทั้งได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า และมีความปลอดภัย (ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน) กว่าการกู้เงินนอกระบบ

เงื่อนไขบริการ

คุณสมบัติ

ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
รายได้ขั้นต่ำโดยรวม - 10,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ
(ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
                     - 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

มีเอกสารยืนยันที่อยู่หรือที่ทำงานในจังหวัดกรุงเทพหมานคร

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอกสารยืนยันตัวตน

รูปถ่ายบัตรประชาชนคู่กับหน้าของผู้ยื่นขอสินเชื่อ โดยต้องให้เห็นข้อมูลบนบัตรประชาชนชัดเจนพร้อมเห็นหน้าของผู้ยื่นขอ

2. เอกสารยืนยันรายได้

สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ

รายการเดินบัญชี/Bank Statement

มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชี
ออมทรัพย์ 24 ชม

สมัครง่าย ไม่กี่ขั้นตอน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

6,000 บาท ต่อครั้ง

ดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี

ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง

bottom of page