top of page
  • รูปภาพนักเขียนSpeedyCash

เมื่อรายจ่ายมากกว่ารายรับ จะจัดสรรอย่างไร⚖️


1.จัดสรรเงินให้ชัดเจนส่วนใดใช้จ่าย

ส่วนใดเป็นเงินเก็บและรายจ่ายจำเป็นมีอะไรบ้างรายจ่ายฟุ่มเฟือยส่วนใดลดได้บ้าง

2. พยายามใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่จัดสรรไว้ไม่ควรเกินจากที่กำหนด

3.จดบันทึกทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายหรือได้รับเงินนอกจากจดบันทึกต้องควบคุมการใช้เงินด้วย

4. หลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพิ่มเมื่อรู้สึกว่าเกินกว่าที่จะสามารถชำระคืนได้

5.รายจ่ายมากเท่าไหร่ก็ควรมีเงินฉุกเฉินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น

SpeedyCash แอพเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมาย เงินด่วน สมัครง่ายได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำ สบายใจ ยิ้มได้

- สินเชื่อกู้ง่าย

- กู้ไว

- ไม่ต้องมีคนค้ำ

- ไม่ตรวจบูโร

แอพพลิเคชั่น speedycash พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว บน PlayStore

ช่องทางการบริการสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม.

Line ID : @speedycash

โทรติดต่อสอบถาม 02-1265466

(เวลาทำการ 09:00-18:00น.)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page