top of page

⚠️ ห้ามละเลย ! สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อกลับถึงบ้านในช่วงสถานการณ์ COVID - 19

ห้ามละเลย ! สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อกลับถึงบ้านในช่วงสถานการณ์ COVID - 19


หลายคนอาจจะเผลอตัว ละเลยสิ่งนี้ไป หากมีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านหรือ กลับจากทำงาน อาจจะนำเชื้อโรคกลับมาโดยไม่รู้ตัว วันนี้แอดนำข้อควรทำ ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังคนในบุคคลในครอบครัว ก็คือกลับบ้านปุ๊บ ต้องทำทันที ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองอย่างเคร่งคัดน้าทุกคนดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page