top of page
startup-594090_edited_edited.jpg
Group%20(2)_edited.png

เกี่ยวกับเรา

(About Us)

หนังสืออนุญาติให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ

บริษัท สปีดี้แคช จำกัด ได้จัดตั้งในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ด้วยทุนจดทะเบียนห้าล้านบาท เพื่อให้บริการ การกู้ยืมเงินภายในจังหวัด กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อ เพื่อผู้บริโภคภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “SpeedyCash”

bottom of page